Alert: Your browser does not support full functionality of our app and you may experience certain errors. We recommend that you use Chrome, Firefox or Internet Explorer Edge instead.

馃洃

Criteris i condicions

El creador, la creadora, es compromet a dur a terme el projecte de creaci贸 seguint els criteris i condicions de gesti贸 que l'Aixeta, la plataforma de micromecenatge continu en catal脿, especifica a continuaci贸. Tenir un usuari donat d'alta a l'Aixeta, i actuar com a creador, suposa haver acceptat i estar al corrent d'aquests termes d'煤s.

1. Compromisos del creador
 1. Dur a terme el projecte d鈥檃cord amb les caracter铆stiques i termini de la proposta formulada.
 2. Compartir amb les persones vinculades les obres creades en la forma compromesa en el projecte presentat, i facilitar-los les recompenses compromeses.
 3. Mantenir de manera regular contacte amb les persones que es vinculin al projecte.
 4. Cedir a l鈥橝ixeta el dret de reproducci贸 per a informaci贸 de les obres que ha fet, com a mostra de la seva traject貌ria creativa, i els drets de consulta de les persones vinculades amb el seu projecte, en correspond猫ncia a les seves aportacions. La resta de drets de propietat intel路lectual sobre l鈥檕bra creada se les reserva el creador.
 5. Notificar a l鈥橝ixeta qualsevol incid猫ncia que afecti el seu proc茅s de creaci贸.
 6. Informar a l鈥橝ixeta si l鈥檕bra t茅 contingut adult per tal que es pugui fer constar un av铆s als usuaris.
2. Obligacions del creador en relaci贸 a l'obra
La plataforma Aixeta 茅s oberta a qualsevol persona major d鈥檈dat. 脡s obligatori respectar els drets de terceres persones, amb especial atenci贸 cap als col路lectius i minories vulnerables.
3. Compromisos de l'Aixeta
 1. Liquidar mensualment les quantitats rebudes de part dels mecenes vinculats a cada creador dins l鈥橝ixeta, menys el 5% (m茅s IVA) de la comissi贸 cobrada per l鈥橝ixeta i les comissions de la passarel路la de cobrament, Stripe (que s鈥檈xpliquen amb m茅s detall en la p脿gina de Preguntes freq眉ents).
 2. Facilitar al creador els serveis de la plataforma de l鈥橝ixeta, incloent consells sobre com fer una p脿gina atractiva, com dissenyar els nivells de subscripci贸, i com fer-ne una promoci贸 efectiva.
 3. Fer difusi贸 de la plataforma i de tots els creadors en les nostres xarxes socials, aix铆 com tamb茅 a la premsa.
4. Seran causes de finalitzaci贸 de la col路laboraci贸:
 1. L鈥檌ncompliment de qualsevol de les obligacions del creador.
 2. La vulneraci贸 per part del creador de qualsevol dels principis de respecte als drets de terceres persones establerts en el punt segon.
 3. Que el creador no mantingui de manera continuada la relaci贸 amb les persones que donin suport a la creaci贸.
 4. La interrupci贸 del projecte sense causa justificada.
 5. La finalitzaci贸 de la col路laboraci贸 es resoldr脿 amb la retirada de l鈥檕bra de la plataforma per part de l鈥橝ixeta, cancel路lant el projecte, de la qual cosa se n鈥檌nformar脿 al creador.
5. El plagi
El creador far脿 una obra original. En cas de plagi d鈥檕bres de terceres persones en qualsevol modalitat de creaci贸, suposar脿 la cancel路laci贸 immediata de la col路laboraci贸, amb l鈥檕bligaci贸 per part del creador de restituir a l鈥橝ssociaci贸 les quantitats rebudes per subvencionar la creaci贸 que li haur脿 abonat en el per铆ode de col路laboraci贸.
6. Responsabilitat sobre demandes de danys i perjudicis
El creador assumeix la responsabilitat sobre les demandes de danys i perjudicis que puguin plantejar terceres persones arran de la seva creaci贸, i hauran de rescabalar a l鈥橝ixeta dels perjudicis que aquestes reclamacions li puguin suposar.
7. Gesti贸 de dades
 • L鈥橝ixeta compleix el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecci贸 de les persones f铆siques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulaci贸 d'aquestes dades (RGPD), i la normativa estatal Llei Org脿nica de Protecci贸 de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).
 • L鈥橝ixeta gestionar脿 les dades personals facilitades d鈥檃cord amb el que preveuen les normatives vigents de protecci贸 de dades, comprometent-se a la gesti贸 necess脿ria derivada d鈥檃quest comprom铆s creatiu.
 • En qualsevol moment, el creador, mecenes o subscriptor podr脿 tenir acc茅s a les dades que t茅 l鈥橝ixeta i exercir els seus drets sobre les mateixes.
 • Les dades, biografia i altra informaci贸 introdu茂da pel creador a la seva p脿gina a la plataforma podran ser utilitzades per l鈥橝ixeta per difondre el projecte del creador, mentre la p脿gina estigui activa.
 • Aquestes dades podran seguir a l鈥橝ixeta despr茅s de desactivar la p脿gina. Tot i aix貌, el creador podr脿 demanar que es retirin.
 • Tota la informaci贸 sobre la gesti贸 de les dades es podr脿 trobar a la nostra Pol铆tica de Privacitat.
8. Gesti贸 administrativa
L鈥橝ixeta gestionar脿 la plataforma informant al creador de les seves obligacions per millorar el desenvolupament de l鈥檃ctivitat i la relaci贸 amb les persones que es vinculin a la seva obra. Tot i que l鈥橝ixeta l鈥檌nformar脿 de les obligacions fiscals derivades de les aportacions que se li facin, aquestes s贸n responsabilitat exclusiva de cada creador.