Alert: Your browser does not support full functionality of our app and you may experience certain errors. We recommend that you use Chrome, Firefox or Internet Explorer Edge instead.

馃敀

Tractament de dades

En compliment del deure d鈥檌nformar recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci贸 i del Comer莽 Electr貌nic, a continuaci贸 es reflecteixen els seg眉ents compromisos, dades, drets i deures:

Responsable del tractament de les dades
 • Empresa titular d'aquesta web: Associaci贸 l'Aixeta de promoci贸 cultural
 • Domicili: Carrer de Joan Tibau, 44, 1r 3a, 43540 - La R脿pita (Tarragona)
 • CIF: G67322925
 • Inscrita en el Registre d鈥橝ssociacions de la Generalitat de Catalunya
 • Correu electr貌nic: [email protected]
Objecte
El responsable posa a disposici贸 dels usuaris el present document amb el qual pret茅n donar compliment del que disposa la normativa vigent en mat猫ria de protecci贸 de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del qual disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecci贸 de les persones f铆siques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulaci贸 d'aquestes dades (en endavant, el "RGPD"), i la normativa nacional Llei Org脿nica de Protecci贸 de Dades i Garantia dels Drets Digitals (en endavant, el "LOPDGDD鈥), aix铆 com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines s贸n les condicions d'煤s d'aquest.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observan莽a i compliment rigor贸s de les disposicions aqu铆 disposades, aix铆 com a qualsevol altra disposici贸 legal aplicable.
El Responsable es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informaci贸 publicada al lloc web, sense que hi hagi obligaci贸 de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicaci贸 al lloc web del Responsable.
Responsabilitat
El Responsable s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informaci贸 publicada al seu lloc web que hagi estat manipulada o introdu茂da per un tercer ali猫 a aquest.
Adreces IP
Els servidors del lloc web detecten de manera autom脿tica l'adre莽a IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari.
Una adre莽a IP 茅s un nombre assignat autom脿ticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informaci贸 茅s registrada en un fitxer d'activitat del servidor, degudament inscrit, que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures 煤nicament estad铆stiques que permetin con猫ixer el nombre d'impressions de p脿gines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'acc茅s, etc.
Pol铆tica d'enlla莽os
Des del present lloc web 茅s possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. At猫s que El Responsable no pot controlar sempre els continguts introdu茂ts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, El Responsable manifesta que procedir脿 a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogu茅s contravenir la legislaci贸 nacional o internacional, la moral o l'ordre p煤blic, procedint a la retirada immediata de la redirecci贸 a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en q眉esti贸.
El Responsable no es fa responsable de la informaci贸 i continguts emmagatzemats, a t铆tol enunciatiu per貌 no limitatiu, en f貌rums, xat, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitj脿 que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la p脿gina web del Responsable. No obstant aix貌 i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSICE, El Responsable es posa a disposici贸 de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col路laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislaci贸 nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre p煤blic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogu茅s ser susceptible d'aquesta classificaci贸, es prega que ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perqu猫 funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant aix貌, El Responsable no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programaci贸, o que esdevinguin causes de for莽a major, cat脿strofes naturals, vagues, o circumst脿ncies semblants que facin impossible l'acc茅s a la p脿gina web.
Protecci贸 de dades
El Responsable compleix el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecci贸 de les persones f铆siques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulaci贸 d'aquestes dades (RGPD), i la normativa nacional Llei Org脿nica de Protecci贸 de Dades y Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).
Aix铆 mateix, El Responsable informa que donar compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci贸 i el Comer莽 Electr貌nic i li sol路licitar脿 el seu consentiment al tractament de les seves dades amb fins comercials en cada moment.
Propietat intel路lectual i industrial
El lloc web, incl貌s el t铆tol enunciatiu per貌 no limitatiu la seva programaci贸, edici贸, compilaci贸 i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gr脿fics s贸n propietat del responsable o, si escau disposa de llic猫ncia o autoritzaci贸 expressa per part dels autors.
Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel路lectual i industrial.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducci贸 total o parcial, 煤s, explotaci贸, distribuci贸 i comercialitzaci贸, requereix en tot cas de l'autoritzaci贸 escrita pr猫via per part del responsable. Qualsevol 煤s no autoritzat pr猫viament per part del responsable ser脿 considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel路lectual o industrial de l'autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gr脿fics aliens al prestador i que poguessin apar猫ixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controv猫rsia que pogu茅s suscitar respecte a aquests. En tot cas, El Responsable compta amb l'autoritzaci贸 expressa i pr猫via per part d'aquests.
El responsable autoritza expressament a qu猫 tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir a la p脿gina principal del lloc web del responsable.
El Responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel路lectual i industrial. Que aquesta propietat s鈥檈smenti o aparegui al lloc web no implica que el Responsable hi tingui cap dret ni responsabilitat, ni tampoc que hi doni suport, la patrocini o la recomani.
Per a totes aquelles imatges en qu猫 el programari de disseny ho permet, s'han incl貌s les refer猫ncies corresponents a l'autoria i llic猫ncia corresponent.
Per realitzar qualsevol tipus d'observaci贸 respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel路lectual o industrial, aix铆 com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho per escrit o indicat a l鈥檈ncap莽alament.
Protocol SSL
El responsable ha contractat per al seu lloc web un certificat SSL (Secure Sockets Layer). Un certificat SSL permet protegir tota la informaci贸 personal i confidencial que es pugui gestionar en un lloc web, independentment de la informaci贸 que es transmeti, com per exemple, des de qualsevol dels formularis de contacte de la web fins al servidor, o les dades introdu茂ts per a la subscripci贸 de butlletins de not铆cies o accessos a les 脿rees protegides, etc.
La direcci贸 del lloc web apareixer脿 en color verd, activant el protocol "https" que permet connexions segures des d'un servidor web al navegador de l'usuari.
Pol铆tica de privacitat
Associaci贸 Aixeta de promoci贸 cultural informa les persones usu脿ries del lloc web sobre la seva pol铆tica respecte del tractament i protecci贸 de les dades de car脿cter personal que puguin ser recaptats per la navegaci贸 a trav茅s del seu lloc web.
Associaci贸 Aixeta de promoci贸 cultural informa els usuaris del lloc web sobre la seva pol铆tica respecte al tractament i protecci贸 de les dades de car脿cter personal dels usuaris i clients.
I garanteix en tot moment l'铆ntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecci贸 de dades i serveis de la societat de la informaci贸: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecci贸 de les persones f铆siques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulaci贸 d'aquestes dades (RGPD), la normativa Llei Org脿nica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecci贸 de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci贸 i del Comer莽 Electr貌nic (LSSIce).
Associaci贸 Aixeta de promoci贸 cultural nom茅s ser脿 responsable de les dades recaptades en el formulari de registre de la p脿gina web www.aixeta.cat. En el cas que el Creador sol路licit茅s dades al Mecenes, ser脿 el Creador el responsable d'aquestes dades.
Finalitat del tractament de les dades
Les dades facilitades per l'Usuari s贸n utilitzades per diverses finalitats que s'enumeren a continuaci贸:
Finalitat del Tractament: base jur铆dica per al tractament
 • Gestionar les consultes plantejades a trav茅s dels formularis web: Inter猫s leg铆tim de la Societat per a atendre els requeriments d'informaci贸 a trav茅s de la web.
 • Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a trav茅s dels formularis web.
 • Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions: Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a trav茅s dels formularis web.
 • Crear i gestionar el registre com Creador i/o Mecenes: consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a trav茅s dels formularis web.
 • Interconnectar Creadors amb Mecenes: consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a trav茅s dels formularis web.
 • Per al desenvolupament, compliment i execuci贸 del contracte de compravenda o de serveis que hagis contractat a trav茅s de la nostra web: consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a trav茅s dels formularis web.
 • Realitzar la gesti贸 comptable: execuci贸 d'un contracte.
 • Complir amb les obligacions fiscals vigents: compliment d'obligacions legals que ens siguin aplicables.
 • Gestionar les incid猫ncies i el manteniment de la web: inter猫s leg铆tim de la Societat.
Termini de conservaci贸 de les dades
Finalitat del tractament: termini de conservaci贸
 • Gestionar les consultes plantejades a trav茅s dels formularis web: tractarem les teves dades durant el temps que sigui necessari per a atendre la teva sol路licitud o petici贸.
 • Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions: tractarem les teves dades fins que et donis de baixa.
 • Crear i gestionar el registre com Creador i/o Mecenes: tractarem les teves dades durant el temps en qu猫 mantinguis la condici贸 d'usuari registrat (茅s a dir, fins que decideixis donar-te de baixa).
 • Interconnectar creadors amb mecenes: tractarem les teves dades durant el temps en qu猫 mantinguis la condici贸 d'usuari registrat (茅s a dir, fins que decideixis donar-te de baixa).
 • Per al desenvolupament, compliment i execuci贸 del contracte de compravenda o de serveis que hagis contractat a trav茅s de la nostra web: tractarem les teves dades durant el temps necessari per a gestionar la compra dels productes o serveis que hagis adquirit, incloent possibles devolucions, queixes o reclamacions associades a la compra del producte o servei en particular.
 • Realitzar la gesti贸 comptable: tractarem les seves dades durant el temps necessari per a complir els terminis legals de prescripci贸 que li resultin d'aplicaci贸.
 • Complir amb les obligacions fiscals vigents: tractarem les seves dades durant el temps necessari per a complir els terminis legals de prescripci贸 que li resultin d'aplicaci贸.
 • Gestionar les incid猫ncies i el manteniment de la web: tractarem les seves dades durant el temps necessari per a complir els terminis legals de prescripci贸 que li resultin d'aplicaci贸.
Destinatari de les dades
Per a complir les finalitats indicades en la present Pol铆tica de Privacitat, 茅s necessari que donem acc茅s a les teves dades personals a terceres parts que ens donin suport en els serveis que t'oferim (Encarats de Tractament).
Els encarregats de tractament per a l'execuci贸 d'un contracte o prestaci贸 d'un servei al Responsable, seguint per aix貌 les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.
Per tal d鈥檌nterconnectar Creadors amb Mecenes, es necessari que, en el moment que un mecenes es subscriu o l鈥檋i fa un 鈥渓ike鈥 a un Creador, el Creador tingui acc茅s a les dades (nom, cognoms i adre莽a de correu electr貌nic) del Mecenes.
Drets dels usuaris
 • Sol路licitar l'acc茅s a les seves dades personals que s'estan tractant i rebre aquesta informaci贸 per escrit pel mitj脿 sol路licitat.
 • Sol路licitar la rectificaci贸 de les dades personals inexactes o, si escau, sol路licitar la seva supressi贸 quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat pels quals van ser recollits.
 • Sol路licitar la limitaci贸 del tractament de les seves dades.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan escaigui, en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius leg铆tims.
 • Dret a la portabilitat de les dades. L'interessat/interessada t茅 dret a rebre les dades personals si han estat facilitades en un format estructurat, d'煤s com煤 i de lectura mec脿nica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits seg眉ents:
 1. El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
 2. El tractament es fa per mitjans automatitzats.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.
 • Dret a reclamar davant l'Ag猫ncia Espanyola de Protecci贸 de Dades.
L'Usuari pot exercitar els drets anteriorment indicats a l'adre莽a de correu postal o electr貌nica del Responsable, acreditant la seva identitat amb una c貌pia escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir.
Proced猫ncia de les dades
Les dades personals han de ser facilitades pel propi interessat de forma absolutament volunt脿ria. La manca d鈥檃lgunes dades o la no resposta de preguntes que puguin formular-se a la persona interessada en els processos de registre o a trav茅s de formularis electr貌nics, pot provocar la impossibilitat d鈥檃cc茅s a determinats serveis per a la prestaci贸 dels quals 茅s imprescindible de disposar d鈥檃questes dades de car脿cter personal. En aquest cas, el Responsable del Tractament ha d鈥檌nformar del car脿cter obligatori o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.
El Responsable assegura la confidencialitat de les seves dades personals i garanteix la seguretat d'aquests, adoptant les mesures necess脿ries per a evitar la seva alteraci贸, p猫rdua, tractament o acc茅s no autoritzat.
Informaci贸 facilitada per la persona interessada
Els i les menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare/mare i/o tutors legals.
L鈥檌nteressat/interessada introduint les seves dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de desc脿rrega, accepten expressament i de forma lliure i inequ铆voca que les seves dades s贸n necess脿ries perqu猫 el Responsable atengui la seva petici贸, i 茅s volunt脿ria la inclusi贸 de dades en els camps restants.
L鈥檌nteressat/interessada garanteix que les dades personals facilitades al prestador s贸n veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificaci贸 d'aquestes.
Totes les dades sol路licitades a trav茅s del lloc web s贸n necessaris per a la prestaci贸 d'un servei 貌ptim a l鈥檌nteressat/interessada. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informaci贸 i serveis que El responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.
Mesures de seguretat
Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en mat猫ria de protecci贸 de dades personals, El Responsable est脿 complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del RGPD i en l'article 4 de la LOPDGDD, pels quals s贸n tractats de manera l铆cita, lleial i transparent en relaci贸 amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que 茅s necessari en relaci贸 amb els fins per als quals s贸n tractats.
El responsable garanteix que ha implementat pol铆tiques t猫cniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats de l鈥檌nteressat/interessada i els ha comunicat la informaci贸 adequada perqu猫 puguin exercir-los.
Bretxes de seguretat
El Responsable informar脿 sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores seg眉ents a la detecci贸 de la bretxa.
Legislaci贸 aplicable i jurisdicci贸
Per a la resoluci贸 de totes les controv猫rsies o q眉estions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, ser脿 d'aplicaci贸 la legislaci贸 espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resoluci贸 de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu 煤s els Jutjats i Tribunals de Barcelona.